Disse konsulentene er betalt per time eksl MVA.

(Tilgjengelighet er for øyeblikket max. 2*4 timer eller 1*8 timer pr. uke.)

vCTO (virtuell Chief Technology Officer-rolle

Vår virtuelle CTO vil hjelpe deg med å transformere dine eksisterende utviklingsprosesser til nye og smidige prosesser ved å utnytte skyens fordeler fullt ut. Våre vCTO-er har over 25 år internasjonal erfaring og i tillegg global programstyring, utvikling og produksjonsteam, inkludert global arkitektonisk erfaring. Hvis du leter etter fantastiske løsninger, kan vCTO-ene våre hjelpe deg med å finne dem.

vCISO (virtuell Chief Information Security Officer-rolle)

Vår virtuelle CISO vil hjelpe deg med å vurdere sikkerheten din mot minimums sikkerhetskravene basert på selskapets interessenter og verdier, samt gi en GAP-analyse av hvor Status Quo er, relatert til kravene fra GDPR og fra ISO 27001 - Informasjonssikkerhet. Denne rollen kan være nyttig for å hjelpe deg før eller etter en sikkerhetsrevisjon, samt for å planlegge en sertifisering for ISO 27001. Husk at sikkerhet starter med de ansatte, og selskapets sikkerhetskultur. IT-delene er sjelden effektive hvis det grunnleggende ikke er på plass. Våre vCISO-er har en lang erfaring innen informasjonssikkerhet og IT, i tillegg til å ha hatt offisiell opplæring for implementering av ISO 27001, og har også vært en viktig bidragsyter i å etablere minst to forskjellige ISO-sertifiseringer.

vDPO (virtuell databeskyttelsesansvarlig rolle)

Vår virtulle DPO vil hjelpe deg med å vurdere ditt samsvarsnivå mot GDPR, inkludert retningslinjer, kontroller og prosesser. Denne rollen kan være nyttig for å hjelpe deg før, eller etter en personvernrevisjon. Husk at kontrollen av personvern starter hos de ansatte, og selskapets sikkerhetskultur. IT-delene som styrer GDPR, er sjelden effektive hvis det grunnleggende ikke er på plass. Våre vDPO-er har en lang erfaring innen personvern og sikkerhet, i tillegg til at de har hatt offisielt kurs og erfaring som DPO.

vPM (virtuell prosjektlederrolle)

Vår virtuelle prosjektleder kan hjelpe deg med å implementere prosjekter som GDPR eller ISO-sertifiseringer. De kan også administrere og kontrollere utviklingsprosjektene dine, samt implementering av nye systemer eller prosesser. Alle vPM-ene våre har minimum en PRince-2 Foundation med +10 års erfaring fra MS Project.

vIT-Mentor (Virtual IT-Mentor-rolle)

Denne rollen kan forbedre ITs bidrag til virksomheten eller innenfor IT Service Management. Vi kan også coache på personlige egenskaper og etablere utviklingsplaner på både høyere og lavere IT-ledelse, for å sikre at du kan gjenbruke det mest lovende personalet i fremtidige lederstillinger. Ingen selskaper er perfekte, så hvis du også trenger noen råd for hvordan du kan løse mangel på samarbeid i noen avdelinger, kan vi også hjelpe deg med hvordan du kan endre dette i riktig retning. Våre virtuelle IT-mentorer har minimum +10 års erfaring som IT-ledere, samt en ITILv3-sertifisering for å sikre tilstrekkelige kunnskaper om IT-prosesser.

vRiskMgr (Virtual Risk Manager)

Vår vRiskMgr hjelper med å vurdere forskjellige risikoer mot forskjellige interessenters forventninger eller samsvarskrav, basert på selskapets verdier.
Vi har flere modeller for ulike formål, som listet nedenfor.

  • 1. Strategiske risikoer (trenger SWOT)

  • 2- Forretningsrisiko (trenger Biz.Plan)

  • 3. Driftsrisiko (krever prosessgjennomgang)

  • 4. Prosjektrisiko (krever prosjektgjennomgang)

  • 5. Overholdelse av GDPR Risiko (Krever GDPR Risiko-audit)

  • 6. ISO 27001-samsvar Risiko (Krever ISO-risiko-audit)

  • Vi kan også etablere en ISO 31000 Risk prosess hos dere

vISO 27001 Rådgiver

Vi vet at det er vanskelig å finne tilgjengelige IT-konsulenter med denne implementeringserfaringen i disse dager. Så hvis du trenger at noen skal være mer langsiktige med organisasjonen din for å implementere en større del av ISO 27001, vil vi kunne tilby noen kan levere dette med litt veiledning og coaching fra vår egen CISO. Vår CISO kan fungere som hovedleverandør i et prosjektstyre for å sikre at eventuelle problemer omgående blir behandlet, hvis de skulle oppstå. Vår CISO har også erfaring fra å jobbe med flere ISO-revisorer fra tidligere, der slik erfaring kan være nødvendig. Diskuter med salg hos oss om deres behov for å bruke en vISO 27001 Facilitor i stedet for en CISO over lengre tid.

Powered by WHMCompleteSolution