Alle våre utviklingsoppdrag gjenbruker våre prinsipper og egenskaper basert på "Privacy by Design", for å sikre overholdelse av GDPR og sikkerhet i våre utviklingsoppdrag.

Våre utviklingsoppdrag kjøres etter påkrevde faser som sikrer kvaliteten og oppetiden på våre utviklede løsninger. (Alle priser er pr.time eks.MVA)

01 - Presentasjons Rådgiver (CX/UX) [VALGFRITT]

Presentasjons-rådgiveren kan bestilles pr.time og vil guide dere gjennom dokumentasjon for en presentasjon, som en forberedelse før utvikling av nye innovative løsninger. Leveransen vil være en presentasjon som fokuserer på verdien av hva som skal leveres, ved en visuell presentasjon av FØR og ETTER løsningene.
(VALGFRITT betyr her; Dersom dere allerede har en fullstendig utviklingsspesifikasjon med tilhørende kravspesifikasjoner, kan dere start direkte på '03 - Løsnings Arkitekt')

02 - Teknisk Rådgiver [VALGFRITT]

Den tekniske rådgiveren kan bestilles pr.time og vil konvertere presentasjonen til tekniske prinsippkrav. Leveransen vil bli en dokumentert verdi som skal oppnås, ved å kategorisere og fordele målsetningene i tekniske arbeidsgrupperinger.
(Valgfritt betyr her; Dersom dere allerede har en fullstendig utviklingsspesifikasjon med tilhørende kravspesifikasjoner, kan dere start direkte på '03 - Løsnings Arkitekt')

03 -Løsnings Arkitekt

Vår løsningsarkitekt kan bookes pr.time og vil konvertere de tekniske arbeidspakkene til den mest optimale tekniske løsningen, basert på å gjennomgå kundenes eksisterende eller nye målarkitektur, og levere en ny foreslått migreringsarkitektur om nødvendig.
Arbeidspakkene vil alle bli gjennomgått for å inkludere prinsippene og kravene som utviklerne også må overholde.

04 - Samlet utarbeidelse av utviklernes individuelle løsningsforslag

Hver nødvendige utvikler vil kunne bookes pr. time for å gi det planlagte tidsestimatet, og det samlede løsningsforslaget med dokumentasjon på høynivå som fokuserer på verdien som skal oppnås.
Hver involverte utvikler vil gi et individuelt løsningsforslag hvis det er mer enn en arbeidspakke. Alle forslag blir deretter oppsummert og presentert for kunden for å gi et utkast til et estimat for den samlede utviklingen.

05 - Prosjektledelse for den samlede tilpassede utviklingen

Når det overordnede løsningsforslaget blir akseptert av kunden, vil en teknisk prosjektleder lage en detaljert prosjektplan for å spore og administrere status for utviklingen, samt rapportere status og problemer til kundene i løpet av utviklingsfasen. Mengden av timer vil avhenge av kompleksiteten og størrelsen på utviklingen.

06a - Vanlig Web-design og Web-utvikling

Vi har tilgang til mange utviklere i India, som har blitt testet for deres ferdighetsnivåer, og som kun koder i våre sikre utviklingsmiljøer, noe som betyr at koden er under full kontroll og alltid vil bli levert til våre kunder.
Vi bruker også GIT for å skyve fra DEV til DEV-TEST (For systemintegrasjonstesting), fra DEV-TEST til CUSTOMER-TEST, og fra CUSTOMER-TEST til CUSTOMER-PROD.
Utviklerne har ikke tilgang til kundenes TEST- eller PROD-miljøer uten kundens godkjenning.

06b - Ekspert Utviklere [VALGFRITT]

Vi har tilgang til mange utviklere i India, som har blitt testet for deres ferdighetsnivåer, og som kun koder i våre sikre utviklingsmiljøer, noe som betyr at koden er under full kontroll og alltid vil bli levert til våre kunder.
Vi bruker også GIT for å skyve fra DEV til DEV-TEST (For systemintegrasjonstesting), fra DEV-TEST til CUSTOMER-TEST, og fra CUSTOMER-TEST til CUSTOMER-PROD.
Utviklerne har ikke tilgang til kundenes TEST- eller PROD-miljøer uten kundens godkjenning.

06c - APP utvikling for Mobiler [VALGFRITT]

Vi har tilgang til mange utviklere i India, som har blitt testet for deres ferdighetsnivåer, og som kun koder i våre sikre utviklingsmiljøer, noe som betyr at koden er under full kontroll og alltid vil bli levert til våre kunder.
Vi bruker også GIT for å skyve fra DEV til DEV-TEST (For systemintegrasjonstesting), fra DEV-TEST til CUSTOMER-TEST, og fra CUSTOMER-TEST til CUSTOMER-PROD.
Utviklerne har ikke tilgang til kundenes TEST- eller PROD-miljøer uten kundens godkjenning.

07 - Preproduksjon og overlevering av prosjekt

Dette er det siste arbeidet til den tekniske prosjektlederen, som inkluderer: Gjennomgang og signering for aksepttesten. Overlevering av kildekoden. Flytte løsningen fra TEST til PROD, og ​​gi rapporten "Lessons learned".
Den siste tingen er å gjennomgå en implementeringsplan for produksjonen, slik at kundene kan bruke både de nye sikkerhetsfunksjonene og de forretningsfordelene ved systemet. Selve implementeringen vil bli administrert av kunden, med mindre teknisk prosjektleder også allerede er booket for å administrere denne delen for kundene.

CUSTOM-00: Hosting av Utviklingsoppdrag med PROD + TEST. [15% årlig av totale utviklingskostnader.]

PRIS VIL VÆRE PROSJEKTBASERT, Siden dette bare kan bestemmes manuelt! IKKE BESTILL DETTE UTEN ET PRISFORSLAG FRA OSS.
Dette gjør at kunden kan hoste sin nye nettløsning, som vi designet for kunden. Kostnaden er et månedlig abonnement og inkluderer både produksjons- og testmiljøet. (Dette må bestilles før en utvikling kan starte, og vil være basert på en midlertidig pris som er et resultat av det oppsummerte estimatet til kunden i '04 - Samlet utarbeidelse av utviklernes individuelle løsningsforslag'. Det vil senere bli oppdatert med den faktiske prisen etter at akseptansetesten er signert av.)

CUSTOM-10: (Support, SLA og vedlikeholdsavtale.)

PRIS VIL VÆRE PROSJEKTBASERT, Siden dette bare kan bestemmes manuelt! IKKE BESTILL DETTE UTEN ET PRISTILBUD FRA OSS.
For kunder som har kjøpt en utviklingsløsning fra oss, må de også bestille denne vedlikeholds- og supportavtalen til 15% av den totale utviklingskostnaden, som først er etablert etter '07 - Preproduksjon og overlevering av prosjekt' etter den signerte akseptansetesten. Dette inkluderer Støtte for support som inkluderer 4 timer funksjonell support for produksjons- og testmiljøet for den utviklede løsningen, der kundene får prioritert støtte i henhold til vår SLA - servicenivåavtale, og hvor vi allerede vedlikeholder den hostede infrastruktur og sikkerhetsoppdateringer for disse miljøene. Den årlige kostnaden på 15% deles inn i et abonnement som betales hver måned.

Powered by WHMCompleteSolution